تاریخ : يکشنبه 18 خرداد 1393
کد 180

موج انعکاس دانشگاه فنی وحرفه ای در دومین نمایشگاه فناوریهای نوین وپیشرفته تبریزدر بین مسئولین

به دنبال حضورپر رنگ دانشگاه فنی وحرفه ای (غرفه دانشکده فنی وحرفه ای تبریز)دردومین نمایشگاه فناوریهای نوین وپیشرفته تبریزدر بین مسئولین کشوری ،استانی ومحلی از غرفه این دانشکده بازدید نمودند.
مسئولین بازدید کننده از غرفه این دانشکده بشرح زیر است:

موج انعکاس دانشگاه فنی وحرفه ای در دومین نمایشگاه فناوریهای نوین وپیشرفته تبریزدر بین مسئولین

به دنبال حضورپر رنگ دانشگاه فنی وحرفه ای (غرفه دانشکده فنی وحرفه ای تبریز)دردومین نمایشگاه فناوریهای نوین وپیشرفته تبریزدر بین مسئولین کشوری ،استانی ومحلی از غرفه این دانشکده بازدید نمودند.

مسئولین بازدید کننده از غرفه این دانشکده بشرح زیر است:

آقایان

دکتر جبارزاده  استاندارآذربایجان شرقی

دکتر نجفی    شهردار کلانشهر تبریز

دکتر پاکزاد    معاون استاندار 

دکتر مسجدی  معاون استاندار  

مهندس لوئی   مهندس فنی شرکت های چینی    /  سرکارخانم دکتر فعال  معاون پژوهشی دانشگاه

مهندس دربندی   معاون صنعت،معدن وتجارت استان / سرکارخانم دکترزاهدی معاون پژوهشی دانشگاه                                                                                                           

مهندس کرمی   فرماندار مرند                سرکار خانم ذاکری       رئیس آموزشکده الزهرا

مهندس هاشمی    شهردار مرند

حلاجیان          رئیس آموزشکده اهر

دکتر جهانگیری    مدیرکل آموزش وپژوهش استانداری

دکتر قنبری      رئیس دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه تبریز

مهندس حسینی    مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان

دکتر جمشیدی     از بنیانگذاران دانشگاه تبریز

 دکتر پزشکیان   نماینده محترم مجلس

مهندس سعیدی    نماینده محترم مجلس

رئیس مدیریت بحران کشور

رئیس مدیریت بحران استان

اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز

مهندس سیابانی   مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان

دکتر مهرعلیزاد    معاون پؤوهشی آموزش فنی وحرفه ای کشور

مهندس صالح پور  معاون آموزشی آموزش فنی وحرفه ای استان

دکتر ملکیان    مشاور پژوهشی رئیس دانشگاه تهران وپارک علم وفناوری کشور

دکتر شعر دوست    سفیر سابق تاجیکستان ونماینده اسبق مجلس

مهندس اکبرنیا     رئیس آموزشکده سراب                وسایر مسئولین کشوری ،استانی ومحلی

 

 

 

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 18 خرداد 1393
  • ساعت 14
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh