دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 1886

درخشش دانشجویان شطرنج باز دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در مسابقات شطرنج آنلاین دانشگاههای فنی و حرفه ای سراسر کشور

اولین دوره مسابقات انتخابی شطرنج آنلاین دانشگاه فنی و حرفه ای با شرکت 169 دانشجوی دختر و پسر بمیزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، جهت حضور قدرتمند دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای در مسابقات شطرنج کشوری بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک دوره مسابقه انتخابی آنلاین بین 169 دانشجوی دختر و پسر شطرنج باز دانشگاههای فنی و حرفه ای سراسر کشور در شهر قم برگزار گردید. در این مسابقات و از جمع دانشجویان پسر، رضا محمدی، مهدی قاسمیان، مهدی مغربی باسمنج و سینا نصیری از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به ترتیب به مقامهای دوم، چهارم، هشتم و دهم و در بین دانشجویان دختر،  مهسا موسوی زاهد، عاطفه فضلی، معصومه اسکندری، مهسا صلاح پور و شبنم شکوری از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به ترتیب به مقامهای سوم، چهارم، هفتم، نهم و دهم دست یافتند. شایان ذکر است رضا محمدی، مهدی قاسمیان، مهسا موسوی زاهد و عاطفه فضلی به سبب قرار گیری در رتبه های زیر پنجم راهی مسابقات کشوری شدند. گفتنی است در پیکارهای کشوری بین دانشگاههای وزارت عتف نیز رضا محمدی رتبه 46، مهدی قاسمیان رتبه 83، مهسا موسوی زاهد رتبه 18 و عاطفه فضلی رتبه 49 کسب کردند. دکتر احد بهشتی اصل، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در پیامی موفقیت شطرنج بازان دانشگاه استان در مسابقات انتخابی و کشوری را به تمامی دانشجویان، مربیان و اساتید آنها تبریک گفتند.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 18 دي 1399
  • ساعت 20
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh