تاریخ : شنبه 31 خرداد 1393
کد 195

مردخدا/ سردارلاله ها

....تو را شكر ميكنم كه مرا با درد آشنا كردي تا درد...

 مردخدا/ سردارلاله ها


من یک لحظه دکتر چمران را متخطی از ولایت فقیه نیافتم.

مقام معظم رهبری

چه زیباست در این موهبت بزرگ الهی، که نامش غم و درد است،شیعه علی شدن...

شهید چمران

....تو را شكر ميكنم كه مرا با درد آشنا كردي تا درد

دردمندا ن را لمس كنم

و به ارزش كیمیایي درد  پي ببرم،

و ناخالصي هاي وجودم را در آتش درد بسوزانم،

و خواسته های نفسانی  خود را زیر کوه غم ودرد بسوزانم

و هنگام راه رفتن روی زمین و نفس کشیدن هوا

وجدانم آسوده و خاطرم آرام باشد تا به وجود خود پی ببرم و موجودیت خود را حس کنم...

                                        بخشی از الهی نامه شهیدچمران


 رفتندتابمانیم

  • نوشته شده
  • در شنبه 31 خرداد 1393
  • ساعت 11
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh