تاریخ : شنبه 31 خرداد 1393
کد 196

درهمایش توسعه فرهنگی وگفتمان اعتدال در دانشگاههاعنوان شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: جریان اعتدال، جریان وحدت بخش برای تمام ارکان جامعه است

درهمایش توسعه فرهنگی وگفتمان اعتدال در دانشگاههاعنوان شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: جریان اعتدال، جریان وحدت بخش برای تمام ارکان جامعه است

 

 دکترسید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت : اعتدال با شعارزدگی و شعارگرایی سازگار نیست و جریان اعتدال، جریان وحدت بخش برای تمام ارکان جامعه است .


 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،دکترهاشمی در همایش توسعه فرهنگی و گفتمان اعتدال در دانشگاه‌ها در تبریز با تاکید بر الگوگیری سایر دانشگاه ها در برگزاری چنین همایش هایی در کشور اظهار داشت : تمامی تلاش ما در دانشگاه برای این است که بتوانیم عالمان و محققان و کارشناسان توانا و زبردست ومتعهد راتحویل جامعه دهیم .
وی اظهار کرد: اگر خروجی های دانشگاهی ما ضعف علمی داشته باشند و یا با وجود توان علمی تعهداجتماعی نداشته باشنددرهردوصورت ناموفق هستیم .
دکترهاشمی گفت: آموزش، پژوهش و فرهنگ حوزه های گوناگون مکمل هم دردانشگاه هستند و محصولات دانشگاه بایستی همراه با تعهد و تعلق ملی، دینی و فرهنگی باشد وکسانی که در دانشگاه و جامعه پرورش پیدا می کنند بایستی تعلق و تعهد به آرمان ها و اهداف ملی و دینی داشته باشند .
وی با تاکید بر اینکه باید در جریان تربیت دانشجویان ، تربیت علمی و فرهنگی داشته باشیم افزود: تربیت فرهنگی به معنای عام یعنی تربیت انسان های متدین، متعهد که خلاقیت دارند و نقاد و مسئولیت پذیری هستند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه اعتدال مانع انفعال است و به معنای میانگین گیری از جامعه نیست ، بلکه یک خط مش و رویکرد مشخص و مدون است ، افزود: اعتدال یک جریان و گفتمان حزبی یا یک دغدغه موقت و کوتاه و یک بهانه برای حذف رقیب نیست اعتدال یعنی بستر سازی برای حضور همگان، اجازه دادن به گفتمان ها و دیدگاه های مختلف و تامین منافع همه کسانی که اهداف مشترک ملی ودینی راپذیرفته اند .
دکتر هاشمی با بیان اینکه اگر ثبات و آرامش دانشگاه را در گرو رکود و سکون دانشگاه تعریف کنیم راه را به خطا رفته ایم افزود: ما نیازمند آرامش در دانشگاه و جامعه هستیم اما این آرامش بایستی همراه با پویایی باشد و ایجاد آرامش به هر طریقی درست نیست و آرامشی که به دلیل رکود و سکون و عدم تحرک است مطلقا مطلوب نیست  وخطر محض است .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه ایده آل آرام، یعنی دانشگاهی که همگان حضور دارند و حرف برای گفتن وجود دارد و حرفها مطرح می شود؛ البته آزادی، قانون، استقلال و دفاع از ارزش ها و پیاده کردن آرمان ها در گرو پویایی و پویش است و مشارکت در تامین این پویایی حق همگان است .
وی گفت: اگر خواهان پویایی در کشور هستیم نباید هیچ گروهی که در چارچوب قانون حرکت می کند و قانون را پذیرفته حذف شود، حذف هر گروه موجب عدم پویایی گروه رقیب است .
دکتر هاشمی با بیان اینکه دانشگاه باید با واقعیت های جامعه پیوند بخورد، افزود: برای توسعه و پیشرفت کشور در دانشگاه باید جرات و شهامت این وجود داشته باشد تا مسایل واقعی جامعه به بحث پرداخته شود دیدگاه های مختلف مطرح و به جمع بندی رسیده شود .
وی تاکید کرد: در گفتمان اعتدال مطالبات و مسایلی که از سوی دانشگاه مطرح می شود تهدید نیستت بلکه فرصت است وجامعه ایی که مطالبه گر نباشد جامعه راکد و ساکت خواهد شد زیرا ما یک جامعه انقلابی و آرمانی هستیم و مدعی تمدن سازی و در این مسیر با فرازو فرودهایی پیش می رویم .
معاون وزیر علوم اظهار کرد: مگر می شود جامعه ای مدعی تمدن سازی باشد و به وضع موجود راضیی باشد و مگر می توان به سمت آرمانها رفت و هزینه نپرداخت ومابایستی اجازه دهیم این هزینه ها به حداقل برسد و بستری فراهم شود تا مطالبات مختلف مطرح شود و مدیریت دانشگاه و جامعه این مطالبات را شنیده و مورد تحلیل قرار دهد و بهره بگیرد .
وی افزود: اگر اجازه طرح مطالبات داده نشود ممکن است دانشگاهیان دچار رکود و انزوا شوند که در این صورت طعمه دشمن می شوند و یا جامعه به سمت افراط و هنجارشکنی خواهد رفت .
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی، اجتماعی و علمی مطالبه گری یک حق، ضرورت و فرصت ت است و مطالبات دانشگاهیان و اعضای جامعه یک تهدید نیست زیرا برای جامعه ای که از یک پشتوانه قوی علمی و فرهنگی و تاریخی برخوردار است نباید تصور کرد که با این گفتمان جامعه در معرض خطرات قرار می گیرد .
دکترهاشمی با اشاره به اینکه در طول تاریخ جامعه ما شهره به این بوده که بستر همزیستی و همدلی و همراهی گروه‌های مختلف فرهنگ، قومی و زبانی است، افزود : جامعه ما ترکیبی از اقلیت های مختلف است و باید در گفتمان اعتدال، اقلیت را محترم بشماریم و این ها در کنار هم می توانند جامعه را بسازند .

 

ه

 

  • نوشته شده
  • در شنبه 31 خرداد 1393
  • ساعت 14
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در شنبه 31 خرداد 1393
  • ساعت 14
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh