تاریخ : دوشنبه 23 تير 1393
کد 216

برنامه کلاسی کلاسهای آزمایشگاهی و کارگاهی دانشجویان پیام نور

برای مشاهده برنامه کلیک کنید

برنامه کلاسی کلاسهای آزمایشگاهی و کارگاهی دانشجویان پیام نور

 

ردیف

نام کارگاه یا آزمایشگاه

نام استاد

تعداد جلسات

شماره گروه

تعداد دانشجو

ساعت تشکیل

روزهای تشکیل

تاریخ های تشکیل 

1

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مهندس بابازاده

10 جلسه دو ساعته

1

18

8-10

سه شنبه

24/4 و  31/4و14/5 و 21/5 و 28/5و 4/6و 11/6و 18/6و 25/6و1/7

2

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مهندس بابازاده

10 جلسه دو ساعته

2

17

10-12

سه شنبه

24/4 و  31/4و14/5 و 21/5 و 28/5و 4/6و 11/6و 18/6و 25/6و 1 /7

3

متالو گرافی

مهندس بابازاده

6 جلسه 4 ساعته

1

15

8-12

چهار شنبه

25/4 و 1/5و 15/5 و 22/5و 29/5و 5/6

4

عملیات حرارتی

مهندس بابازاده

6 جلسه 4 ساعته

1

10

8-12

پنجشنبه

26/4و 2/5 و 16/5 و 23/5 و 30/5و 6/6

5

آزمایشگاه بتن

دکتر مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

1

14

8-10

چهارشنبه

25/4 و 1/5و 15/5 و 22/5و 29/5و 5/6و 12/6و 19/6

6

آزمایشگاه بتن

دکتر مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

2

14

10-12

چهارشنبه

25/4 و 1/5و 15/5 و 22/5و 29/5و 5/6و 12/6و 19/6

7

آزمایشگاه بتن

دکتر مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

3

15

12-14

چهارشنبه

25/4 و 1/5و 15/5 و 22/5و 29/5و 5/6و 12/6و 19/6

8

آزمایشگاه خاک

مهندس مدرسی

8 جلسه دو ساعته

1

16

8-10

سه شنبه

24/4 و  31/4و14/5 و 21/5 و 28/5و 4/6و 11/6و 18/6

9

آزمایشگاه خاک

مهندس مدرسی

8 جلسه دو ساعته

2

16

10-12

سه شنبه

24/4 و  31/4و14/5 و 21/5 و 28/5و 4/6و 11/6و 18/6

10

آزمایشگاه خاک

مهندس مدرسی

8 جلسه دو ساعته

3

16

12-14

سه شنبه

24/4 و  31/4و14/5 و 21/5 و 28/5و 4/6و 11/6و 18/6

11

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دکتر

مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

1

15

8-10

پنجشنبه

26/4و 2/5 و 16/5 و 23/5 و 30/5و 6/6و 13/6و 20/6

12

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دکتر  مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

2

15

10-12

پنجشنبه

26/4و 2/5 و 16/5 و 23/5 و 30/5و 6/6و 13/6و 20/6

13

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دکتر مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

3

14

12-14

پنجشنبه

26/4و 2/5 و 16/5 و 23/5 و 30/5و 6/6و 13/6و 20/6

14

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دکتر مهدی زاده

8 جلسه دو ساعته

4

14

14-16

پنجشنبه

26/4و 2/5 و 16/5 و 23/5 و 30/5و 6/6و 13/6و 20/6

 

 

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 23 تير 1393
  • ساعت 13
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh