تاریخ : شنبه 21 بهمن 1391
کد 68

مراکز رشد محلی برای تبدیل ایده ها به پدیده وبالطف الهی ایده های فناور راتجاری می کنیم.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای تبریز در خجسته ایام دهه فجر روز چهار شنبه مورخه18/11/91 که به روز انقلاب اسلامی ،اقتدار وامنیت پایدار نام گذاری شده است همزمان باافتتاح 3مرکز رشد در سطح دانشگاه فنی وحرفه ای کشور به صورت مستقیم وب کنقرانس توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی ودکتر مهدی نژاد معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای تبریز در خجسته ایام دهه فجر روز چهار شنبه مورخه18/11/91 که به روز انقلاب  اسلامی ،اقتدار وامنیت پایدار نام گذاری شده است همزمان باافتتاح 3مرکز رشد در سطح دانشگاه فنی وحرفه ای کشور به صورت مستقیم وب کنقرانس توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی ودکتر مهدی نژاد معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری صورت گرفت .مرکز رشد شهدای دانشجوی دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی مستقر در دانشکده فنی وحرفه ای تبریزباحضور معاونت محترم پارک علم وفناوری استان جناب آقای دکتر میر محسنی وجناب آقای دکتر خوشروان از پیشکسوتان دانشگاه تبریزو جمعی از همکاران محترم دانشکده به صورت مستقیم افتتاح شدکه در این مراسم جناب آقای صمدانی رئیس محترم منطقه یک ورئیس دانشکده افتتاح مراکز رشد راهمت والا وتلاشهای شبانه روزی هیئت رئیسه محترم دانشگاه فنی وحرفه ای دانستند ودر ادامه آقای دکتر میر محسنی دانشگاه فنی وحرفه ای را دانشگاهی متفاوت از سایر دانشگاههای کشور بیان کردند ومراکز رشد را محلی برای تبدیل ایده های دانشجویان این دانشگاه به پدیده دانستند وخاطر نشان کردندکه پارک علم وفناوری هم آمادگی لازم برای همکاری بااین دانشگاه ومخصوصا بامرکز رشداین دانشگاه راداردکه امیدواریم در آینده ای نه چندان دور ایده های فناور دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای را در سطح استان تجاری نماییم.


  • نوشته شده
  • در شنبه 21 بهمن 1391
  • ساعت 09
  • توسط مدیر سایت
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh