تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392
کد 93

دوره اطلاعاتی و امنیتی

دوره اطلاعاتی وامنیتی برای پست های مشاغل حساس برگزار شد.

دوره اطلاعاتی وامنیتی برای پست های مشاغل حساس برگزارشد.

 

اداره حراست آموزشکده فنی وحرفه ای تبریز در راستای آموزش همگانی برای همکاران

خود ،شاغل درپست های حساس با استفاده از اساتید کاردان ومجرب دوره سه روزه

ای باهدف ارتقاء سطح آگاهی همکاران مراکز شماره یک/دو/الزهرای تبریز در

آموزشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز با حضور و استقبال تمامی همکاران

برگزار شد یادآور می شود که این دوره از 24 اسفندماه سالجاری تا 26 همین ماه برگزار شد.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 28 اسفند 1392
  • ساعت 11
  • توسط روابط عمومی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh