جایزه ملی دانشگاه قهرمان


 

دانشجويان کارکنان
اعضای هیئت علمی و مدرسان
خیرین ورزش یار


جهت ارسال مدارک و ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید:فرم ثبت نامدر صورت بروز هر گونه مشكل با شماره تلفن 09143190117 (كارشناس اداره تربيت بدنی آقای سيدجمال رشيدی) تماس حاصل فرماييد