دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

پیشینه دانشگاه

از دهه 30 هجری شمسی انجمن خیریه خدمات اجتماعی برای بسط آموزش حرفه ای و بمنظور تربیت کارگران نیمه ماهر و ماهری که بتوانند در موسسات صنعتی(کارگاهها و کارخانه ها) یا بطور آزاد بکار مشغول شوند، آموزشگاههائی را در شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و... بنام مجتمع آموزش فنی و حرفه ای تاسیس کرد. مجتمع آموزش فنی و حرفه ای تبریز از سال 1356 با پذیرش 60 نفر هنرجوی دختر و پسر در چهار رشته ماشینهای افزار، فلزکاری، برق و صنایع فلزی کار خود را بطور رسمی در همین مکان فعلی آغاز نموده است. نخستین رئیس مجتمع تبریز در آن سال زنده یاد مهندس سید اصغر الهامیان و معاون ایشان مهندس رحیم سمیعیان بوده اند. با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  ایران در بهمن ماه سال 1357 و انتقال اموال و دارایی های انجمن خیریه خدمات اجتماعی به وزارت خانه های دولتی، مجتمع فنی و حرفه ای تبریز نیز به اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی واگذار می شود. مجتمع فعالیت آموزشی خود را با عنوان آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز زیر نظر دفتر امور مدارس عالی اداره آموزش و پرورش و مدیریت مرحوم مهندس روح اله فرهنگ از مهرماه 1358 دوباره از سر می گیرد. شایان ذکر است که در این سال، انستیتو تکنولوژی تبریز که از سال 1344 زیر نظر اداره آموزش و پرورش در جوار هنرستان صنعتی تبریز (هنرستان وحدت ) فعالیت می کرد، جمع آوری و با مجتمع آموزش فنی و حرفه ای تبریز ادغام می گردد. در سال 1386 با تجمیع آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم و شکل گیری مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) در بدنه وزارت آموزش و پرورش، آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز نیز به نقش آفرینی خود در عرصه آموزشهای فنی وحرفه ای زیر نظر این مجتمع ادامه می دهد. از ابتدای سال 1390  که مطابق  ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول، نیروی انسانی، دارایی ها و تعهدات و مسؤولیت ها، از مجموعه وزارت آموزش و پرورش منفک و تحت عنوان دانشگاه فنی و حرفه ای به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ملحق گردیدند، آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز نیز به همراه 180 دانشکده و آموزشکده دیگر در سراسر کشور به وزارت علوم انتقال می یابد. در حال حاضر آموزشکده فنی و حرفه ای تبریز با عنوان دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز شناخته شده و بهمراه 7 آموزشکده فنی و حرفه ای دیگر در تبریز و شهرستانهای مراغه، سراب، اهر و میانه با مدیریت دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بعنوان زیرمجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور اداره می شود. ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در زمان فعلی بر عهده دکتر ابراهیم احمدی می باشد. 

captcha refresh