ارتباط با دانشگاه

آدرس پستی
استان آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای منظریه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
کد پستی  5174913136
صندوق پستی   135-51745
 
تلفن گویای دانشگاه :  041-34779011-12
 
گروه های آموزشی:        داخلی  254 (گروه عمران و علوم انسانی)
                                    داخلی 255 (گروه برق و کامپیوتر)
                                    داخلی 256 (گروه مکانیک)
 
کارشناسان آموزش : داخلی 307 - 320
 
روابط عمومی : داخلی 278
 
نمابر 34779065  و  041-34779066
 
ردیف قسمت شماره تلفن
1 تلفن گویای دانشگاه 12- 34779011
2 ریاست 34794035
3 معاونت اداری ، مالی 34785808
4 معاونت فرهنگی و دانشجوئی 34768817
5 رئیس اداره آموزش 34782448
6 رئیس امور اداری 34765665
7 رئیس امور مالی 34782717
8 حراست 34798898
9 گزینش 34768818
  کارپردازی فاکس 34798880
10 مدیر گروه برق 34797782
11 مدیر گروه مکانیک 34797702
12 مدیر گروه عمران 34797876
13 دبیرخانه - فاکس 34779066
14 برنامه ریزی و آموزشهای آزاد 34765665
15 بسیج کارکنان 34782777
16 بیسج دانشجوئی 34799714
17 کمیته عمرانی و فنی 34793338
18 نگهبانی 34765666
19 کارگاه مکانیک 34798146
20 خوابگاه جنت - سرپرستی 34791781
21 خوابگاه جنت - نگهبانی 34771666
22 خوابگاه بهار -  سرپرستی 32800555
23 خوابگاه بهار -   نگهبانی 32829585