فیش حقوقی

همکاران محترم جهت دریافت فیش حقوقی خود به آدرس  http://hr.tvu.ac.ir  مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است نام کاربری و رمز عبور(پسورد) هر دو
کد ملی  می باشد و لازم  است در اولین مرحله ورود به سایت رمز عبور خود را تغییر دهند./
با تشکر
واحد فن آوری