تاریخ : چهارشنبه 13 تير 1397
کد 1299

اولین دوره آموزشی الگوهای پیشرفته تدریس در رشته های فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای استان

بنابر گزارش روابط عمومی اولین دوره آموزشی الگوهای پیشرفته تدریس رشته های فنی و حرفه ای درمحل سالن دانش دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی باشرکت اساتید ومدرسان برگزار گردید
معاونت محترم آموزش مهندس یوسفی نیا هدف از تشکیل  این دوره را تبیین ضرورت تغییر در شیوه تدریس و یادگیری در آموزشهای فنی و حرفه ای ، معرفی الگوهای مبتنی بر صفات وفرآیندهای انسانی متناظر با اهداف آمورش فنی و حرفه ای ،بهبود کیفت در جهت کاهش افت تحصیلی ،ارتقا کیفی یادگیری های مهارتی با بهره گیری از یاد گیری های عینی و مجسم از طریق کاستن از میزان آموزشهای محاسباتی  لازم به یاد آوری است آقایان دکتر سعیدی ،دکترنقی زاده و مهندس یوسفی نیا به عنوان مدرسان دوره  به ارائه مطلب در این دوره یک روزه پرداختند
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 13 تير 1397
  • ساعت 06
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh
برچسب ها