سه شنبه 4 مهر 1396
  ارتباط با دانشگاه
 
 
آدرس پستی

استان آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای منطریه - سایت مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

کد پستی : 5174913136

صندوق پستی : 135-51745


مخابرات دانشگاه : 12-34779011-041

روابط عمومی : 34768817-041

نمابر : 34779065-041 و 34779066-041

سایت اطلاع رسانی : tct.ac.ir

 

شماره تلفن

قسمت

ردیف

34794035

ریاست

1

34791810

معاونت اداری ، مالی

2

 

معاونت  آموزشی و پژوهشی

3

34768817

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

4

34782737

رئیس امور اداری

5

34782717

رئیس امور مالی

6

34782448

رئیس اداره آموزش

7

34798898

حراست

8

34772333

فناوری حراست

9

34768817

روابط عمومی – نظارت و ارزیابی استان

10

34768818

گزینش

11

34798880

کارپردازی –فاکس

12

34797702

مدیر گروه مکانیک

13

34797782

مدیر گروه برق

14

34797876

مدیر گروه عمران

15

34779066

دبیرخانه - فاکس

16

34799655

مرکز فناوری اطلاعات

17

34765665

برنامه ریزی و آموزشهای آزاد

18

34782777

بسیج کارکنان

19

34799714

بیسج دانشجوئی

20

34793338

کمیته عمرانی و فنی

21

34765666

نگهبانی

22

34798146

کارگاه مکانیک

23

34779012

تلفنخانه

24

34779011

تلفنخانه

25

34779012

تلفنخانه

26

34796197

تلفنخانه

27

34798844

تلفنخانه – فکس

28

34791781

خوابگاه جنت - سرپرستی

29

34771666

خوابگاه جنت - نگهبانی

30

32800555

خوابگاه بهار -  سرپرستی

31

32829585

خوابگاه بهار - نگهبانی

32

 
 ارتباط با ما
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :